Woonactieplan voor Groningen: Samen sterk wonen

Praatplaat woonactieplan-1

Een handreiking voor veilig, fijn én met trots wonen in Groningen

Wat is er volgens jou nodig om weer veilig, fijn en met trots in Groningen te kunnen wonen?
Die vraag stelden wij samen met de andere woningcorporaties en huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied aan onze huurders. De opbrengst bespraken we met onze samenwerkingspartners en we maakten een woonactieplan. Op deze pagina lees je er meer over.

Na de parlementaire enquête gaswinning en de ereschuld aan Groningen ontvingen ruim 10.000 huurders in het aardbevingsgebied in mei 2023 een ansichtkaart met een oproep om mee te denken. Samen met collega’s van de andere corporaties en huurdersorganisaties bezochten we wijken en dorpen en belden bij onze huurders aan om naar hun stem te luisteren. De opbrengst?

De reacties van onze bewoners vertaalden we naar acties. Deze acties hebben we beschreven in het woonactieplan ‘Samen sterk wonen’. De wensen van onze bewoners hebben we onderverdeeld in acties op het gebied van het versterken van vertrouwen, sociaal fundament, woonomgeving en woningen. Met onze collega’s en samenwerkingspartners.

Kr8en bundelen
Ruim 30% van de woningen in de versterkingsopgave is in het bezit van woningcorporaties. Om onze krachten te bundelen hebben we ons verenigd met de andere woningcorporaties uit het aardbevingsgebied. Dit doen we onder de naam Kr8. We werken samen aan veilige, betaalbare en duurzame woningen voor onze bewoners. Maar we willen meer doen dan dat. Wij voelen ons verantwoordelijk voor veilig, fijn en met trots wonen en willen in het gebied samen bouwen aan vertrouwen, het sociaal fundament, de woonomgeving en de woningen zelf. We werken hierin samen met Groninger Huis, Wierden en Borgen, Goud Wonen, Lefier en Woonzorg Nederland, onze huurders, huurdersorganisaties en HPAG. En met gemeenten, provincie, Cadanz Welzijn, Adema architecten, Bouwbedrijf Kooi, Bureau Woontalent, Change.nl, DAAD architecten, Energiewacht, Groninger dorpen, Heijmans, HKB, IMG, KAW, Platform Kerk en aardbevingen, Natuur & Milieu Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Nijhuis Bouw bv, Plegt-Vos, Sociaal werk Oldambt, WIJ Groningen, Woonbond, Aedes, Gasberaad, Groninger Bodembeweging, Wold & Waard, Nijestee, Woonborg, Noorderzorg.

Aanbevolen artikelen