Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

middelstum-12-08

Vergoedingen Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Wordt of is uw woning gesloopt of versterkt en worden/zijn hierdoor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) verwijderd of beschadigd? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De vergoeding maakt deel uit van de afspraken die woningcorporaties en het rijk op 1 oktober 2020 maakten over het gelijktrekken van vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren. De zogenoemde ZAV-regeling is de laatste concretisering van deze afspraken. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is.

Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?
Bij Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) gaat het om zaken die u zelf in uw woning heeft aangebracht en die door de versterking verwijderd moeten worden. Na de versterking kunnen ze niet meer teruggeplaatst worden. Het gaat bijvoorbeeld om een tuinhuis met fundering, een schutting of pergola, een serre, veranda of uitbouw, om sierbeplanting, sierbestrating of een vijver. Of om een garage, een uitbreiding of vervanging van de keuken, een uitbreiding of vervanging van de badkamer, aanvullende (technische) installaties, zoals zonneschermen en zonnepanelen of andere voorzieningen die met toestemming van de verhuurder zijn aangebracht.

Hoe hoog is de vergoeding?
U kunt een standaardvergoeding van € 3.000, – aanvragen voor uw zelf aangebrachte voorziening. Het voordeel van de vaste vergoeding is dat u zeker weet dat u € 3.000, – ontvangt. Denkt u dat de kosten voor het opnieuw plaatsen van uw voorzieningen hoger zijn? Dan kunt u ook om een opname vragen. Op het aanvraagformulier kunt u deze keuze aankruisen. Een bouwkostendeskundige komt dan bij u thuis om de vervangingswaarde van de voorziening te bepalen (de kosten om de voorziening op het moment van uw aanvraag te vervangen). NCG betaalt dan het bedrag dat de bouwkostendeskundige vaststelt. Oók als dit bedrag lager is dan € 3.000, -.  U bepaalt zelf wat u met de ZAV-vergoeding doet. U bent niet verplicht de vergoeding uit te geven aan een nieuwe ZAV.

Wat als uw voorziening al verwijderd is?
Woonde u in een huurwoning die al gesloopt of versterkt is? En is daarbij een zelf aangebrachte voorziening verwijderd? Dan kunt u het vaste bedrag van € 3.000, – aanvragen.
Was uw voorziening meer dan € 3.000, – euro waard? Dan moet u oude bonnen en facturen meesturen om dit aan te tonen. Een bouwkostendeskundige bepaalt dan de hoogte van de vergoeding op basis van de bonnen. Heeft u geen bonnen meer? Dan kunt u het vaste bedrag van € 3.000, – aanvragen.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?
U kunt deze vergoeding aanvragen nadat de verhuurder u heeft laten weten dat uw woning wordt gesloopt of versterkt. Dit kan tot en met 31 december 2028. Voor het aanvragen van de vergoeding downloadt u op de website van NCG het aanvraagformulier voor de ZAV-regeling. Ga naar www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ZAV.

Print het formulier en vul het in. Zorg daarnaast voor de volgende verplichte documenten. Die moet u meesturen met de aanvraag:

  • Een kopie van uw huurovereenkomst
  • Een kopie van een bankafschrift of een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat u de huursom aan uw verhuurder heeft betaald kort voordat de huurwoning werd of wordt versterkt of gesloopt
  • Een kopie van uw bankpas
  • Stuur oude bonnen en facturen mee als uw voorziening van meer dan € 3.000, – al verwijderd is
  • Gaat het om voorzieningen die niet in de lijst met voorzieningen staan, maar die u wel met toestemming van de verhuurder heeft aangebracht? Voeg de toestemming van de verhuurder dan ook toe om deze voorziening vergoed te krijgen.

Indien u moeite heeft met het printen dan kunt u bij uw woningcorporatie het formulier opvragen. Dit kunt u ook doen en om hulp vragen bij het invullen van het formulier via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningenn.l of via telefoonnummer:

088 – 441 44 77.

 

De woningcorporaties en de huurdersorganisaties uit het aardbevingsgebied hebben zich ingezet voor zoveel mogelijk gelijke vergoedingen voor Groningers met een koophuis en mensen die een woning huren bij een woningcorporatie. De Kr8-corporaties zijn de 8 samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied, namelijk Woongroep Marenland, Wierden en Borgen, Acantus, Groninger Huis, De Delthe, SUW, Lefier en Woonzorg Nederland. De HPAG is het samenwerkingsverband van 8 huurdersorganisaties die huurders vertegenwoordigen in het aardbevingsgebied.

Aanbevolen artikelen