Huurdersplatform Aardbevingen Groningen en KR8 corporaties tekenen nieuwe afsprakenkader.

Het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) en de KR8 woningcorporaties gaan meer samenwerken om de positie van de huurders in het aardbevingsgebied te versterken. Aan de hand van een afsprakenkader wordt voor de komende jaren de basis gelegd om de huurders meer invloed te geven in de versterkingsopgave.

Het HPAG is een samenwerkingsverband tussen verschillende huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied. Samen met de huurdersorganisaties komen ze op voor de belangen van duizenden huurders die te maken hebben met het versterken en sloop/nieuwbouw van hun woningen. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten op betere verstrekking van informatie naar huurders en goede regelingen en ondersteuning voor huurders die naar een wissel- of nieuwbouwwoning moeten verhuizen.

Het tekenen van het nieuwe afsprakenkader tussen het HPAG en de corporaties in het aardbevingsgebied wordt als een belangrijke mijlpaal gezien. ‘We hebben in het verleden gezien dat er teveel over in plaats van met de huurders overleg gevoerd is. Korte lijntjes en een goede samenwerking tussen corporaties en huurders zijn cruciaal om door deze immense versterkingsopgave te komen. We zijn dan ook blij met het afsprakenkader en zien deze als goede basis om de positie van de huurders verder te versterken ’, aldus het HPAG.  Hilde van Ree, voorzitter van de Kr8 corporaties, vult aan: ‘Voor de Kr8 corporaties is een nauwe samenwerking met het HPAG van groot belang. Hierdoor wordt de huurder nog beter gehoord. Onderwerpen die lokaal spelen, blijven we met de lokale huurdersorganisaties afstemmen.’

Aanbevolen artikelen