De Stichting HPAG (HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen), een samenwerkingsverband van (momenteel) acht Huurdersorganisaties, die huurders vertegenwoordigen in het aardbevingsgebied.

HPAG wil d.m.v. deze samenwerking o.a. werken aan goede en gelijke regels voor alle huurders die te maken krijgen met het versterken en verduurzamen van de woning en een eenduidige communicatie van de partijen naar deze huurders toe.

De acht huurdersorganisaties die samenwerken in de Stichting HPAG zijn:

Disclaimer 
De HPAG streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.