Woningcorporaties en huurdersorganisaties bundelen krachten.

12-07-2017 Zeven woningcorporaties (DEALS) en vijf samenwerkende huurdersorganisaties (HPAG) in het aardbevingsgebied gaan intensief samenwerken om de belangen van huurders rondom de versterkingsoperatie beter te behartigen. De beide partijen vinden dat de veiligheid van sociale huurwoningen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Op woensdag ondertekenden vertegenwoordigers een officiële overeenkomst waarin de …